De toegevoegde waarde van een echtsscheidingsberekening

Voor scheidende partijen is het wenselijk dat, al geruime tijd vóór de scheiding, duidelijk is welke gevolgen de scheiding heeft voor het pensioen.

Pensioenrechten waarborgen
Bij echtscheiding moeten een hoop zaken worden geregeld tussen scheidende partijen. Pensioen wordt dan vaak onbedoeld vergeten of onderbelicht door op dat moment levende andere beslispunten, terwijl het vaak over veel geld gaat. De kans bestaat dat pensioenrechten niet goed worden gewaarborgd, waardoor één van beiden partijen tekort wordt gedaan. En het kan zeer kostbaar zijn om tekorten achteraf aan te vullen.

Beter inzicht en bewuste afspraken
Met een echtscheidingsberekening kan dit worden voorkomen. Naast de ongewijzigde situatie en de standaard wettelijke verdeling worden alternatieve mogelijkheden duidelijk. Zo ontstaat een beter inzicht in de (toekomstige) pensioensituatie en kunnen scheidende partijen bewust en naar tevredenheid afspraken maken over de verdeling van pensioen.

Nieuwe wetgeving
Nieuwe wetgeving heeft ingrijpende gevolgen, waardoor het tijdig en bewust maken van keuzes nog belangrijker wordt.

Mocht u als toekomstig gescheiden partner of als echtscheidingsspecialist hierover vragen hebben, neem dan even contact op of maak een afspraak.