Wat doet Primair

Primair helpt het MKB werknemers te binden en bedrijfsmatige risico’s te beheersen.
Primair adviseert MKB bedrijven, werkgevers en organisaties die employee benefits, risicobeheer en verzekeringen als ondoorzichtig en lastig ervaren en helpt werknemers te binden en bedrijfsmatige risico’s te beheersen. Wij zijn gespecialiseerd in collectieve verzekerbare arbeidsvoorwaarden, risicobeheer en bedrijfsverzekeringen voor de zakelijke markt.

Employee Benefits
Primair ondersteunt werkgevers werknemers te werven en aan zich te binden. Onder andere door inzet van adviestrajecten over collectieve regelingen en financiële risico’s in relatie tot werk, inkomen, arbeidsongeschiktheid, pensioen, verzuim en zorg. Indien nodig maken wij bestaande regelingen marktconform en begeleiden bij het oversluiten hiervan naar een andere aanbieder. Ook nemen wij administratie en communicatie van de werkgever over.

Risicobeheer & Verzekeringen
Wij inventariseren aanwezige bedrijfsmatige risico’s, analyseren deze en adviseren u hoe u deze kunt uitsluiten, beperken en overdragen (risicoanalyse en risicobeheer). Zo maken wij risico’s voor u inzichtelijk en beheersbaar. Waar nodig treft u verzekeringsoplossingen en bemiddelen wij tussen u en de aanbieder. Wij zoeken de voor u juiste verzekeringsconstructies met passende producten. Vanzelfsprekend vergelijken wij polisvoorwaarden en premies en voeren wij actief beheer op uw verzekeringsportefeuille.

Financiële Diensten
Werknemers die hun financiële huishouding op orde hebben, zijn productiever en minder vaak ziek. Het loont om uw medewerkers hierin te stimuleren en te ondersteunen. Hierdoor krijgen zij beter inzicht en overzicht in hun financiële privésituatie. Met scenario's worden financiële risico's in verband met pensioen, overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid duidelijk in beeld gebracht.

Neem contact op voor advies op maat.