Wat doet Primair®

PRIMAIR® helpt het MKB betrokken werknemers te binden en bedrijfsmatige risico’s te beheersen
Wij zijn gespecialiseerd in collectieve verzekerbare arbeidsvoorwaarden (employee benefits), risicoanalyse en schadeverzekeringen.

Wij geloven dat een zorgvuldige en bewuste invulling van verzekerbare arbeidsvoorwaarden (employee benefits), risicoanalyse en schadeverzekeringen essentieel is voor het floreren van bedrijven en de mensen die er werken. Wij helpen werkgevers én haar medewerkers bij het analyseren en beheersen van risico’s, bereiden ze voor op veranderingen en begeleiden ze bij de keuzes die dat met zich meebrengt. PRIMAIR ondersteunt directies, HR-afdelingen én medewerkers op de individuele en collectieve gebieden van risicobeheersing, pensioen, verzuim, zorg, inkomen, vermogen en schadeverzekeringen. Hiermee stellen we onze relaties in staat bewust keuzes te maken rond werk en leven, om wensen en doelen te realiseren. Samen bewust én gerust vooruit, daar staan wij voor.

Employee Benefits
Om goede medewerkers te werven en te behouden zijn marktconforme employee benefits een voorwaarde. PRIMAIR helpt u medewerkers te motiveren en aan uw bedrijf te binden door te adviseren over pensioen- en inkomensverzekeringen die tegemoetkomen aan wensen van u en van uw medewerkers.

Risicoanalyse & Schadeverzekeringen
Uw bedrijfsactiviteiten en –middelen brengen risico’s met zich mee en de gevolgen van bijvoorbeeld aansprakelijkheid, betalingsrisico’s, brand, en cybercriminaliteit zijn soms moeilijk te overzien. Aan de hand van de op uw situatie toegesneden analyses adviseert PRIMAIR over risicobeheersmaatregelen en de juiste schadeverzekeringen.

Financiële Planning
Arbeidsvoorwaarden sluiten niet altijd aan op de individuele wensen van directie en verwachtingen van medewerkers. Met persoonlijk individueel financieel advies ondersteunt PRIMAIR op het gebied van particuliere pensioen- en inkomensvoorzieningen. Bovendien faciliteert PRIMAIR het geven van inzicht in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Neem contact op voor advies op maat.