Waarmee helpt PRIMAIR®

PRIMAIR® helpt je de bedrijfscontinuïteit te borgen door waardevolle medewerkers te binden en bedrijfsmatige risico’s te beheersen.

Voor het succes van jouw onderneming en het welzijn van jouw medewerkers is een doorgedachte aanpak van collectieve verzekerbare arbeidsvoorwaarden (employee benefits), risicoanalyse en schadeverzekeringen cruciaal. PRIMAIR staat naast ondernemers, ondersteunt directies, HR-afdelingen en medewerkers. Wij helpen je met pensioenadvies, verzuim, inkomen, vermogen, risicoanalyse en schadeverzekeringen. Collectief en individueel. We bereiden je voor op veranderingen en begeleiden je bij de keuzes die daarbij komen kijken. Samen bewust én met vertrouwen vooruit, dat is waar PRIMAIR voor staat.

Employee Benefits
Om waardevolle medewerkers te werven en te behouden zijn marktconforme employee benefits een voorwaarde. PRIMAIR helpt je medewerkers te motiveren en aan jouw bedrijf te binden door te adviseren over pensioen- en inkomensverzekeringen die aansluiten op jouw wensen én die van je medewerkers.

Risicoanalyse & Schadeverzekeringen
Bedrijfsactiviteiten en -middelen brengen risico's met zich mee. De gevolgen van aansprakelijkheid, betalingsrisico's, brand en cybercriminaliteit zijn soms lastig te overzien. Op basis van op jouw situatie afgestemde analyses, adviseert PRIMAIR over risicobeheersmaatregelen en de juiste schadeverzekeringen.

Financiële Planning
Arbeidsvoorwaarden sluiten niet altijd aan op de individuele wensen van directie en verwachtingen van medewerkers. Met persoonlijk individueel financieel advies ondersteunt PRIMAIR op het gebied van particuliere pensioen- en inkomensvoorzieningen. Bovendien faciliteert PRIMAIR in permanent inzicht en overzicht in primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Heb je een uitdaging? Neem even contact op. We denken graag met je mee.