Persoonlijk Pensioenadvies

Lange tijd hebben we ons in Nederland niet erg druk gemaakt om ons pensioen. Dat was gewoon in orde. Maar die pensioenzekerheid is door de ontwikkelingen van de laatste jaren een stuk minder groot geworden. Hoe is úw financiële situatie als u stopt met werken?

Uw persoonlijk pensioenadviseur
U heeft een pensioenregeling van de zaak. Vaak is voor management en staf individueel maatwerk nodig. Niet altijd voorziet de pensioenregeling daarin. U zoekt mogelijkheden om het pensioen (fiscaal) te optimaliseren. U wilt het moment waarop u met pensioen gaat, uitstellen of vervroegen. En u vraagt u af wat ontslag of een fusie voor invloed heeft op uw eigen pensioenpositie. Als uw persoonlijk pensioenadviseur brengen wij de (on)mogelijkheden in beeld en zorgen er voor dat uw regeling fiscaal- juridisch wordt afgestemd op uw bijzondere positie. Zowel binnen de onderneming als binnen uw persoonlijke planning.

Drie pijlers
Het pensioenstelsel in Nederland bestaat uit drie pijlers: De AOW die u van de overheid krijgt, het pensioen dat u bij uw werkgever opbouwt en de pensioenvoorzieningen die u zelf treft. De eerste twee pijlers zijn in beweging. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. In 2022 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Bereken hier wanneer uw AOW ingaat.
Daarnaast is het percentage van uw salaris dat wordt gebruikt om pensioen op te bouwen, omlaag gegaan. Dat betekent dat u langer door moet werken en dat u minder pensioen opbouwt. Als u minder kunt rekenen op AOW en werkgeverspensioen wordt de derde pijler, uw eigen voorziening, belangrijker.

Zelf pensioen verbeteren
U kunt zelf heel wat doen om uw pensioeninkomsten te verbeteren. Welke methode het meest geschikt is, hangt af van verschillende factoren zoals uw leeftijd, uw huidige en vroegere pensioenregelingen, uw hypotheek, uw gezinssituatie en of u bijvoorbeeld spaart of belegt. Wij analyseren uw pensioensituatie en adviseren u over de maatregelen die u kunt treffen, betreffende een aanvulling op uw pensioen. Omdat uw pensioen samenhangt met al uw andere financiën, vormt het een belangrijk onderdeel van financiële planning. Met een financieel plan zorgt u voor evenwichtige financiën in alle fasen van uw leven. Dus ook in de periode dat u niet meer werkt.

Overzicht
Voor een overzicht van uw pensioenregelingen bij verschillende werkgevers kunt u terecht op de website mijnpensioenoverzicht.nl